Låsa en hand mot en bordsyta

Vi antar nu att klienten är redo för att gå in i övningen. I detta fall har jag för avsikt att få klienten att låsa sin hand mot en bordsyta genom att suggerera att handen är limmad mot en bordsyta. Lite finurligt kan jag fråga en klient om de någon gång haft lim på fingrarna, känslan av att fingrarna var hoplimmade. 

I och med att vi skall landa i en upplevelse av att handen är fastlimmad mot en bordsyta, så kan jag använda deras förmåga att uppleva känslan av limmade fingrar. Men jag inleder ofta med att testa en klient genom att kolla om denne är villig att följa anvisningar. Jag kan hälsa genom att ta i hand och kolla om jag har deras tyngd. Eller be klienten slappna av i armen så att jag känner att klienten släpper tyngden till mig.

Terapeut: Ok låt mig hålla din högra hand helt utan att du hjälper till, bara låt din arm hänga fritt så jag tar tyngden, låt mig få lyfta och känna armens tyngd genom att du låter den vara totalt avslappnad. (Fortsätt med anvisningar tills klienten har släppt och du har tyngden.)

Terapeut: Jättebra, har du någon gång haft lim på dina fingrar?

Klient: Ja, det har jag upplevt många gånger.

Terapeut: Bra, blunda och föreställ dig känslan av att ha lim på dina fingrar, säg Mm när du känner det? 

Klient: Mm… 

Terapeut: Suveränt … hur upplever du det?

klient: Känns nästan som mina fingrarna sitter ihop.

Terapeut: Jättebra.

(Nu vet du att klienten lätt kan känna in sig i i denna stimuli, vilket gör nästa steg lättare. Om klienten svarade nej så kan du formulera dig så här, ”Jättebra, upplev hur du tror det känns att ha lim på dina fingrar, säg Mm när du känner det”.) 

Demonstration

Terapeut: Jättebra, hypnos är en underbar upplevelse om du tillåter dig att leva dig in i den, följa mina an- visningar så kommer du att upptäcka vilka otroliga möjligheter dina sinnen faktiskt har.

Terapeut: Är du redo att uppleva hypnos?

Klient: Ja!

Terapeut: Jättebra, låt oss först kolla vilken mottaglighet du tillåter dig att följa med in i?

(Klienten är på väg in i processen ovetande om att vi faktiskt redan är igång. Jag lämnar över hela ansvaret på klienten. Kom ihåg att du inte kan få någon in i någon större hypnotisk upplevelse om de inte tillåter sig detta. Gör fördjupningar av allt som kan stärka deras fokus)

Terapeut: Är du höger eller vänsterhänt? 

(Om klienten är höger eller vänsterhänt har absolut ingen betydelse, men klienten tror det. Inget annat än ett sätt att disstrahera)

Klient: Högerhänt!

Terapeut: Jättebra, jag vill be dig att lägga din högra hand på bordet och känn att hela högerarmen slapp- nar av … 

Terapeut: Samtidigt som högerhanden ligger på bordet och är fullständigt avslappnad, så låt din vänsterarm slappna av och bara vila under tiden.

Terapeut: Mycket bra, Föreställ dig nu att din högerhand bli ett med bordet … känn bordets yta

Terapeut: Jättebra, känn bordet under handen och föreställ dig samtidigt känslan av att ett kraftfullt lim sprider sig runt din högerhand och under din högerhand.

(Jag brukar stryka mitt finger runt hela deras hand/ fingrar för att skapa en upplevelse som förstärker mina suggestioner.) 

Terapeut: Upplev känslan av lim under dina fingrar och så att din hand blir ett med bordet. Känn av detta kraftfulla lim mellan din hand och bordet, känn hur limmet suger till sig din hand, känn! 

Terapeut: Hur upplever du det?

Klient: Känns som den har fastnat!

Terapeut: Mycket bra, känn efter vilken del av handen som har fastnat mest, handflatan eller fingrarna?

Klient: Fingrarna.

Terapeut: Mycket bra, känn att dina fingrar fastnar ännu mer och samtidigt som dina fingrar fastnar ännu … Försök lyfta din hand och ju mer du försöker ju mer fastnar dina fingrar … försök!

(Nu när det är en realitet att klienten kan känna denna subjektiva stimuli så kan du flytta runt handen och låta den fastna där, exempelvis på huvudet)

Terapeut: Hur upplever du det?

Klient: Konstigt

Terapeut: Just det … känns konstigt … sitter fast … samtidigt som din hand fortsätter att bli ett med bordet, ännu mer limmat … så försök att lyfta handen …

Terapeut: Jag flytter nu din hand och fästar den på ditt huvud … där, och ju mer du försöker lyfta den ju mer limmat blir den precis där …

Terapeut: Försök hjälpa till med din vänster och ju mer du försöker hjälpa till, ju hårdare sitter din högra hand fast på ditt huvud … försök! 

Terapeut: Hur upplever du det?

Klient: Jag får inte bort handen, jättekonstigt!

Det viktiga nu är klientens beskrivning av hur de upplever denna process. Genom att fråga ”hur upplever du det nu när du försöker lyfta din hand och din hand bara fastnar ännu mer?” Det är så vi får reda på hur kraftfullt resultat vi uppnått. Om klienten säger ”känns konstigt, den sitter fast” så vet vi att klienten är samarbetsvillig och kommer lätt att kunna relatera till våra anvisningar för vidare experiment. De kommer att känna sig tvingade att utföra andra övningar på liknande sätt så länge det ligger inom kontraktets ram. Nyckeln ligger i att använda deras ordval och indikationer som reflektioner.