Detta är ytterligare en variant på ”handdrop” induktionen men som är lite mer auktoritär här. I slutet ligger en fördjupning där jag cementera ordet sov och bygger upp en fördjupning av klientens mottaglighet. Det är väldigt användbart att samtidigt som man bygger upp styrkan i detta trigger ord så kan man i förlängningen använda det för att snabbt återkomma till denna mottaglighet. Vare sig man har bokat ytterligare en session eller ej så är det till klientens och terapeutens fördel vid en kommande session. Se dock till att du inte knyter klienten till dig, det är oetiskt att försegla en klient.

”Är det ok med dig att nästa gång du bestämmer dig för att bli hypnotiserat att du tillåter dig på ordet sov att återgå in i detta underbara stadie, fast djupare?”