Dave Elman var en scenhypnotisör. Han var imponerad av hypnosens kraft och ville se till att hypnos användes mer allmänt. Han började undervisa hypnos och hypnoterapi till hälso- och sjukvårdspersonal. Läkare, psykologer och tandläkare etc bad honom om att lära dem att hypnotisera så att de i förlängningen kunde erbjuda hypnos med sina patienter. 

Av tidsmässiga skäll behövde Elman en enkel teknik för denna legitimerade profession så de kunde använda tillståndet på ett enkelt och snabbt sätt. Han uppdaterade och förfinade denna teknik efter varje session han genomförde. Så småningom hade han en metod som vem som helst kunde använda. Många hypnotisörer har sedan dess anpassat och förändrat metoden mer eller mindre. Det finns nu hundratals varianter av denna grundläggande Dave Elman induktion.

Denna induktionen innehåller 6 steg varav det sjätte steget mer skall ses som ett tilläg, exempelvis för smärtlindring. Följer du varje steg exakt och vet vad varje test representerar, så ger det resultat. Varje steg har sitt eget test och indikerar nivån av trance. Dessa steg är i stigande svårighetsgrad och som Dave Elman sa ”testets enda syfte är att det behöver passeras för att etablera ett djupare stadie”. Gå ej vidare innan ett du uppnått ett godkänt testresultat och se till att du har ett bra kontrakt med din klient innan du startar.

Induktion: Dave Elman.

Lätt mentalt avslappnat stadie (Hypnoidal)

Terapeut: Om ett ögonblick kommer jag visa dig hur du lätt går in i detta underbara stadie, hur du kan slappna i ditt sinne … på ett riktigt bra sätt och som du sannolikt kommer att njuta av. Jag vill nu be dig att titta rakt fram på en punkt i min hand och hålla ditt huvud i denna position. 

Terapeut: Strax kommer jag att be dig ta en djup inandning i takt med att min hand stiger upp i luften, fortsätt dra in luft tills jag sänker min hand. När jag sänker min hand vill jag be dig att stänga dina ögon samtidigt som du släpper ut all luft så att du verkligen upplever att du slappnar på det sätt som är rätt för dig.

Terapeut: Ok, titta på en punkt i min hand och andas in … andas in … och stäng dina ögon. 

(Här kommer du att veta ifall klienten följer dina instruktioner, meningen med testet är att få klienten att följa dina instruktioner. Test 1 Hypnoidal / lätt avslappning, följa anvisningar.. Se till att klienten verkligen drar in luft och håll handen uppe en stund, släpp ned handen hyfsat snabbt samtidigt som du suggerera djupare och djupare eller använder några av de fördjupningsförslag som finns med i materialet )

Katalepsi (Catalepsy)

Terapeut: Samtidigt som du kan tillåta dig gå ännu djupare på det sätt som är rätt för dig så föreställ dig nu att dina ögonlock får en tendens av tyngd, känn att de nu blir avslappnade och tunga. 

Slappna av i varje muskel runt ögonen, så avslappnade och så tunga på det sätt som du kan. 

När du känner en tendens av tyngd så kan du säga Mm….(Invänta klienten.) 

Terapeut: Jättebra, så länge du håller kvar denna tyngd, känner den så kan du helt enkelt inte öppna dina ögon, så jag vill be dig att du håller fast vid känslan denna tyngd, så som du upplever det och gör sedan försök öppna dem samtidigt som du känner denna tyngd!

(Suggerera: ju mer du försöker öppna dem, ju tyngre blir de och ju tyngre de blir, ju svårare blir det att öppna dem. Om klienten skulle öppna sina ögon så har de brutit kontraktet om att följa dina anvisningar. Kom ihåg att klienten misslyckas aldrig och genomför testet igen tills klienten lyckas. ”Jättebra, låt oss göra det igen och denna gång så håll fokus på den tendens av tyngd du känner i dina ögonlock”. Fortsätt sedan)

Terapeut: Jättebra, slappna av i dina ögonlock nu samtidigt som du kan låta din utandning bli lite längre och långsammare. Låt varje utandning göra att du går ännu djupare inåt, på ditt sätt. Låt denna avslappning flöda genom hela din kropp från toppen av huvudet ända ned till tårna.

(Här kommer du att se om klienten tillåter sig att gå in i en hypnotisk loop. Faktum är att om klienten håller sitt fokus på känslan av tyngd, så kan klienten i stort sett inte göra något annat. Det är lagen om koncentrerat emotionell fokusering. Test 2 katalepsi / små muskelgrupper som bli rigida, i detta fall runt ögonen)

Fördjupning och påbyggnad (Fractionation)

Terapeut: Nu kan vi fördjupa din inre avslappning mycket mer och om du tillåter dig det så kommer du att uppleva denna underbara inre avslappning att bli ännu djupare plan. Om ett ögonblick kommer jag be dig försöka öppna dina ögon och sedan stänga dom. Förmodligen glider du nu lätt in i att känna dina ögonlock tunga och avslappnade. 

Terapeut: Denna tyngd skall vi förstärka så när du sedan stänger dina ögon, så skapa en känsla av att dina ögon känns ännu tyngre än gången innan. 

Terapeut: På det sätt som är rätt för dig, allt du behöver göra är att du vill att det ska kännas så och då kommer det att kännas så.

Terapeut: OK, försök öppna dina ögon … och stäng dem, ännu tyngre. Terapeut: Upplev och känn att avslappningen flyter genom hela din kropp på ditt sätt och tar dig mycket djupare inåt.

Terapeut: Nu kan vi fördjupa denna inre avslappning mycket, mycket mer. 

Terapeut: Om ett ögonblick, kommer jag att be dig försöka öppna och stänga dina ögon. Återigen, när du stänger dina ögon, ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning än den avslappning du känner nu. 

Terapeut: OK, försök öppna dina ögon samtidigt som du känner tyngden … …och stäng dem!

Terapeut: Ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning … på ditt sätt. Terapeut: Låt varje muskel i din kropp släppa taget, bli SÅ avslappnade och lealösa, just det, varje muskel i kroppen fullständigt avslappnade.

Terapeut: Om ett ögonblick skall vi fördjupa denna inre och underbara avslappning än mer. Ju mer du försöker öppna dina ögon jo tyngre blir de och när du stänger dom så gå ännu djupare inåt på ditt sätt.

Terapeut: OK, ännu en gång, försök öppna dina ögon … … och stäng dem!

Terapeut: Ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning …. Låt varje muskel i kroppen bli så avslappnade, på ditt sätt

(Här kan du se om klienten fortsätter att tillåta sig avancera i den hypnotiska loopen. Suggerera djupare och djupare vid varje ögonstängning. Fortsätt tills du upptäcker att stängningen gör att ögonen blir tröttare och tyngre. Det kan du lätt observera genom att klienten mer och mer glider in i ett dimseende och får svårt att öppna dom. En bra sak att göra här är att hålla din hand framför deras ögon, på detta sätt blir de inte distraherade av yttre omständigheter. Syftet med detta test är att få klienten in och ur trancen men samtidigt fördjupa trancen för varje ögonstängning. När du ser att klienten uppvisar tendens på dimseende så är testet passerat. Test 3 Fördjupning och påbyggnad av det hypnotiska stadiet)

Fysiskt avslappnad (Physical relaxed)  

Terapeut: Fantastiskt! Men låt oss nu gå ännu djupare inåt. Tillåt nu din högra arm att bli fullständigt avslappnad. Din arm kan kännas tung eller lealös, men du upplever det på det sätt som är rätt för dig. Om ett ögonblick, kommer jag att lyfta din högra handled. 

Terapeut: Om du har följt mina instruktioner fram tills nu, så skall jag kunna lyfta din handled helt utan att du hjälper mig. Låt mig ta hela din tyngd, låt armen bli lealös och slapp precis som en blöt disktrasa.

Terapeut: Jag lyfter nu din högra handled … … låt armen hänga, så avslappnad och lealös… … …

Terapeut: Strax kommer jag att släppa din hand, tillåt då din hand att falla helt fritt, precis som en blöt disktrasa och samtidigt föreställ dig att du går ännu djupare inåt. Upplev det på precis det sätt som är rätt för just dig.

Terapeut: (Släpp armen med ordet) Sov!

(När klienten har nått toppen av sin inandning så släpp armen, på så sätt förstärker du klientens fördjupning genom att använda deras utandning. Du behöver inte använda ordet sov, men det kan cementera ordet som trigger och som du sedan kan använda posthypnotiskt. Där finns all anledning att först ha förklarat för din klient va ordet sov betyder i vår profession. 

Om du upplever att klienten inte följer detta moment och därmed hjälper dig, vill vara dig tillags så upprepa testet tills klienten lyckas. Du kan byta arm om du känner för det,

” Låt oss göra det igen och denna gång med din vänster hand”,” När jag lyfter upp din hand, bara låt den hänga fritt, så lealös och tung, precis som en blöt disktrasa”)

(Du ser här ifall klienten fortsätter att tillåta sig att avancera och fördjupa det hypnotiska stadiet. Suggerera och fördjupa när tillfälle finns. Meningen med testet är de blir mer inåtvända och större muskelgrupper blir rigida. Men det är lika mycket ett est på klientens tillit till dig som terapeut. Test 4 (Fysisk avslappning av större muskelgrupper som blir rigida)

Minnesförlust (Amnesia) 

Terapeut: Jättebra, låt oss gå ännu djupare inåt. Att släppa taget ännu mer och därmed låta allt komma till dig är mycket, mycket enkelt, precis som en dröm.

Terapeut: Ju mer du tillåter dig att leva dig in i den upplevelse som jag strax kommer att berätta för dig, ju mer kommer du att uppleva en underbar inre frid.

Terapeut: Ju mer du låter saker och ting komma till dig, precis som en dröm, ju mer frigör du dig och ju underbarare kommer du att uppleva det.

Terapeut: Om ett ögonblick, kommer jag att be dig om att räkna sakta baklänges, från 100 så här:

Terapeut: 100 … 99 … 98 …(visa så att klienten förstår vad du menar)

Terapeut: Hemligheten till att öka din inre avslappning är att för varje nummer du säger högt och långsamt så låt din upplevelse av din avslappning bli det viktigaste. Upplev och lev dig in i din avslappning och känn avslappningen än mer för varje siffra du passerar. Gör din avslappning till det viktigaste. 

Terapeut: Om du tillåter dig att leva dig in i, känna och uppleva din avslappning kommer du sannolikt att uppleva att när du kommer till nummer 96, eller kanske till och med ännu tidigare, så kommer du att vara så avslappnad i ditt inre just för att du har gjort din avslappning till det viktigaste.

Terapeut: Okej, börja nu!

Klient: 100

Terapeut: Djupare avslappnad, låt dem försvinna, ju mer du låter dem försvinna desto djupare avslappnad blir du. Låt din avslappning bli det viktigaste!

Klient: 99

Terapeut: Ännu djupare avslappnad, känn det på det sätt du kan, låt dem bara blekna bort samtidigt som du tillåter dig känna av din avslappning än mer.

Klient: 98

Terapeut: Mycket djupare avslappnad, tillåt dig uppleva din avslappning med inlevelse, låt det bli så fridfullt … bara släpp allt annat och känn dig så avslappnad …

Klient: 97

Terapeut: Mycket mycket djupare avslappnad, in i detta underbara stadie

(Om klienten tillåter sig att gå ännu djupare in i stadiet så är det ett tecken på att hen har lagt sitt fokus på avslappningen. Klienten skall övergå från att vara avsändare till att vara mottagare och då försvinner siffrorna. Suggerera och distrahera med fördjupnings förslag när tillfälle finns. Minnesförlust inträder mer och mer och där uppstår en förvirring som får siffrorna att försvinna. Testet går ut på att se om klienten väljer att tillåta sig bli mer inåt associerad i sin avslappning och som resultat kan minnesförlust uppstå. Test 5 (Minnesförlust och övergår än mer till att bli mottagare. Om klienten förlorar siffrorna så kan du fortsätta till nästa test)

Utan smärta (Analgesia) 

Terapeut: Jättebra, föreställ dig nu att din högra hand är så avslappnad, så djupt avslappnad. 

Terapeut: Jag kommer strax att röra din hand med strykningar och låt varje strykning ge dig en känsla av att din hand blir ännu mer avslappnad … avslappnad, avdomnad på det sätt du kan uppleva och känna det. 

Terapeut: Kanske du kan uppleva det precis som om att du har en tjock handske på din hand, men du upplever det på det sätt som är rätt för dig.

Terapeut: För varje strykning jag nu gör, så känn handen mer avdomnad. När du kan uppleva och känna att din högra hand är avdomnad på det sätt du upplever det, så kan du säga, Mm …

Terapeut: (Invänta klienten) Bra, ingenting kommer att störa dig nu, jag kommer nu att röra din hand, känn att handen domnar mer och mer bort ju mer jag rör den. 

(Nyp nu klienten mellan tummen och pekfingret och observera hur klienten reagerar?)

(Du ser om klienten tillåter sig att hålla sitt fokus på den stimuli som hen har byggd upp på sin högra hand, ju mer klienten skapar en upplevelse av att handen känner denna stimuli, ex avdomnad, ju högre smärttröskel. Testets syfte är att observera klientens reaktion avtagande nivå på smärta. Man kan också använda en stimuli av kyla, exempelvis be klienten om att placera sin hand i en ishink. Test 6 (analgesia / smärttröskel).

Fördjupning: 10 – 1 

Ibland kan du som terapeut förstärka klientens mottaglighet genom en enkel fördjupning. Med lite erfarenhet kommer du med fingertoppskänsla att veta ned det kan vara en fördel och tvärtom. Induktionen kan nämligen bli för lång och klienten kan glida ur sin mottaglighet. Jag har lagt en fördjupning efter Elmans sjätte steg som går ut på att räkna från tio och ned till 1. Jag lägger min hand på klientens axel och trycker lätt på klientens axel och försöker träffa utandningen sedan suggererar jag mellan varje siffra.

 

Värt att veta!

• Gå aldrig vidare förrän varje test är geneomfört. Amnesia är startskottet för regressionsterapi

• Fördjupa överallt där det finns utrymme.

• Om klienten inte lyckas speciellt bra så finns det en rädsla som ni behöver utreda av först. Eller att de behöver utbildas i vad du som terapeut förväntar dig av dom.

• Om en klient får en oönskad avreaktion kan du använda frasen: ”Låt scenen avta och återgå till din andning.” Eller stressa din klient genom att be hen om att återge sitt mobilnummer bakifrån snabbt.