Dr Sidney Flowers är upphovsman till en induktion som är globalt känd bland hypnotisörer, den kallas Dr Flowers induktionen. Förloppet är en hyfsat lätt process att genomföra och fungerar väldigt bra för det mesta. I början hade jag väldigt svårt för denna induktion, inte för att den är en svår process att utföra, utan  mer för att jag förstod nog inte den riktigt. Men med tiden gick det upp för mig att denna faktiskt kunde vara ett kraftfullt sätt att öppna en klients mottaglighet. Den innehåller inslag som fixering, positiv hallucination och fördjupning om klienten tillåter sig att gå in i spelet.    
     Det är kanske inte den induktion som du kommer att välja i första hand när du väl är igång och varm i kläderna varför lära sig den då? Av den anledning att den innehåller bra övningsmoment som sedan kan användas och appliceras i andra sammanhang. Den tränar dig i att instruera och informera din klient. Den ger dig tid att reflektera över klientens hypnotiska indikationer. Du tränas i att suggerera dina fördjupnings frasar och inte minst utnyttja klientens utandning till processens fördel.

Induktionen är en fixeringsinduktion, den är uppdelad i två delar. Först en instruerande del och sedan själva induktions förloppet i sin helhet. Instruera din klient i varje moment innan själva induktions förloppet så klienten vet vad hen skall förhålla sig till. 

Processen startar med att du ber din klient om att fokusera sin blick på ett drömliknande sätt mot exempelvis en punkt uppe på väggen. Be din klient om att föreställa sig att hen kan uppleva sig att ”se” rakt igenom punkten på väggen och ut mot naturen. Eller på det sätt som klienten själv kan uppleva det, hur som helst så blir det en positiv hallucination när klienten lyckas. 

(Här är det många som missar en elementär komponent i fixeringsinduktionen. Be din klient titta rakt fram och hålla huvudet i denna position, sedan så be hen om att lyfta blicken utan att flytta huvudets position mot något snett uppåt. Detta ger draghjälp för att skapa en tyngd och trötthet i klientens ögon)

Sedan kommer nästa moment där du ber klienten om att stänga sina ögon på varje siffra för att sedan försöka öppna sina ögon mellan varje siffra.

Ordet ”försök” är ett ord av misslyckande vilket kan ge stöd åt att klienten ännu mer går in i känslan av att ögonen blir tunga och trötta. Räkna sedan långsamt från 1 – 20 och med frasar av fördjupning mellan varje siffra, exempelvis så uppmana din klient att skapa en känsla av att gå ännu djupare eller att ögonen blir tyngre och tröttare för varje siffra som passeras.

För att hjälpa din klient att släppa taget och därmed gå längre inåt snabbare och tidigare i processen så äg ”Förmodligen så är dina ögonlock är så tunga och trötta redan vid siffran 15, eller kanske redan vid 10 eller så kanske du redan släppt greppet vid 5. När du tillåter dina ögon att bli så trötta och tunga så händer det och då kan du bara låta dina ögon förbli stängda och gå ännu djupare inåt för varje utandning du gör”

Tanken är nu att varje siffra skall representera en ögonstängning och mellanrummet skall representerar ett försök till ögonöppning. Du som terapeut räknar alltså långsamt och lägger in fördjupnings frasar mellan varje siffra och fortsätter ända till 20 säven om klienten redan har kapitulerat vid 7, blivit mer inåtvänd och håller sina ögon stängda. Glöm inte att etablera en bra kontrakt innan själva induktionen startar.

(Det är som sagt effektivt att använda lite av James Braids tankar i denna induktion. Braid upptäckte att genom att hålla huvudet rakt fram och samtidigt låta ögonen riktas snett uppåt så var detta väldigt tröttande moment för klientens ögon. Klienten kapitulerade allt snabbare in i ett trance liknande tillstånd)

Instruktion till klienten:

Strax kommer jag att be dig att fokusera på en punkt på väggen framför dig. Håll då ditt huvud rakt, titta snett uppåt och hitta en punkt. Jag kommer att be dig att bli ett med punkten, på ett drömliknande sätt precis som om du kunde se igenom väggen, kanske ut i naturen på en behaglig plats …

 

Upplev denna behagliga plats ett drömliknande sätt, lägg då märke till att ju mer du blir ett med punkten, lever in i denna upplevelse, desto tröttare och tynger kommer dina ögon att bli.

Samtidigt som du då tillåter dig att titta på ett drömliknande sätt, igenom väggen så kommer jag att räkna långsamt från 1-20 … för varje siffra du hör mig säga vill jag be dig om att stänga dina ögon, men mellan varje siffra vill jag be dig försöka öppna dem. Tillåt varje öppning och stängning av dina ögon att låta dem bli tyngre och tröttare.

Om du tillåter det att hända så vill det hända, lev dig in i denna upplevelse, bli ett med den så verkligt som just du kan, på ditt sätt. Om du tillåter det att hända så kanske dina ögon vill vara så djupt avslappnad innan jag når siffran 20. Kanske redan vid 15, förmodligen redan vid 10 eller innan. När du känner att dina ögon har blivit så djupt avslappnade och tunga att du inte orkar hålla dem öppna längre, så låt dom förbli stängda och gå in i en ännu djupare avslappning, en underbar hypnotisk avslappning.

Induktionsförloppet

Terapeut: Så låt oss starta nu, håll huvudet rakt och fokusera nu på väggen framför dig. Titta snett uppåt och hitta en punkt och på ett drömliknande sätt bli ett med punkten. Precis som om du kunde se igenom punkten, kanske ut i naturen på en behaglig plats. Upplev denna behagliga plats ett drömliknande sätt, lägg märke till att ju mer du blir ett med den, lever dig in i denna upplevelse, ju tröttare och tyngre kommer dina ögon att bli. 

Terapeut: Strax kommer jag att börja räkna långsamt från 1-20 … för varje siffra du hör mig säga så stäng dina ögon, mellan varje siffra vill jag be dig försöka öppna dem igen. Men dina ögon blir bara tyngre och tröttare ju mer du tilåter dig känna det. Om du tillåter det att hända så kanske dina ögon vill vara så djupt avslappnad innan jag når siffran 20. Kanske redan vid 15, förmodligen redan vid 10 eller innan. När du känner att dina ögon har blivit så djupt avslappnade och tunga att du inte orkar hålla dem öppna längre, så låt dom förbli stängda och gå då ännu djupare inåt.

(Börja räkna sakta och se om klienten följer dina anvisningar och stänger sina ögon på varje siffra. Suggerera dina förslag mellan varje ögonstängning)

1. Låt dina ögon bli allt tyngre och tröttare för varje siffra vi passerar 

 

2. Ju djupare inåt du går desto mer avslappnat kommer dina ögon att bli och ju mer avslappnat dina ögon blir desto djupare inåt kommer du att gå 

 

3. Djupare och djupare inåt på det sätt som känns rätt för dig 

 

4. Låt din utandning bli lite längre och djupare på det sätt du kan samtidigt som dina ögon blir allt tröttare och tyngre 

 

5. Låt dina ögonlock bli allt tyngre och tröttare samtidigt som du går djupare och djupare inåt 

 

6. Ju mer du fortsätter att låta tyngden, tröttheten i dina ögonlock öka, ju mer inåt kommer du att gå, in i en underbar hypnotisk avslappning 

 

7. Låt varje utandning ge dig en känsla av att gå ännu djupare inåt 

 

8. Om du tillåter dig att hålla dina ögon så stilla så kan du går ännu djupare inåt 

 

9. Låt din nacke bli så avslappnat och lealös samtidigt som varje utandning kan få dig att gå ännu djupare inåt. 

 

10. Låt ansiktets muskler slappna av genom att låta hakan hänga fritt nedåt…. nedåt så det bildas ett mellanrum mellan dina tänder 

 

11. Samtidigt som du går djupare och djupare inåt, så låt dina ögon bli ännu tyngre, ännu tröttare 

 

12. Förmodligen du redan tillåtit dig att släppa greppet och bara följer med in i denna underbara värld 

 

13. Ja, låt dig följa med inåt, precis som en dröm där du villkorslöst följer med in i denna underbara värld 

14. Låt din tyngd förflytta sig ned i det underlag du sitter (ligger) på, känn att varje utandning ger dig en känsla av att tyngden förflyttas nedåt i underlaget på det sätt du kan

15. Förmodligen tillåter du nu precis som så många andra att släppa ännu mer och följa med in i denna underbara värld 

 

16. Låt varje utandning svepa från toppen av din hjässa, ända ned till dina fötter och ge dig själv en känsla av att gå ännu djupare för varje svepning du gör 

 

17. Det förvånar mig inte om du redan nu släpper och villkorslöst följer med in i denna underbara värld, precis som att glida in i en dröm 

 

18. Lägg märke till att varje utandning förmodligen ger dig en känsla av att gå djupare 

 

19. Detta häftiga och underbara tillstånd inträder i den stund du släpper dig själv fri och följer med, precis som en dröm 

 

20. Djupare och djupare inåt på det sätt som är rätt för dig