Hypnotisk Koma

James Esdaile var kirurg och ”hypnotisör” som arbe- tade i Indien i mitten av 1800-talet. Esdaile genomförde mer än 3000 operationer i ett djupt hypnotiskt stadie varav 300 av dessa var rena amputationer. Fram till dess att anestesi upptäcktes inducerade han trance tillsammans med sina patienter med de typiska mesmeriska hand- och armrörelserna. Den erfarenhet som hans klienter hade i Esdaile stadiet är det vi som hypnotisörer har försökt att duplicera och nu kan ringa in som det hypnotiska koma-stadiet.

Det hypnotiska stadiet som induceras idag är förmodligen annorlunda än Esdailes metod naturligtvis, men resultaten anses vara likartade. På 1800-talet omkom ca hälften av alla människor under operation mycket på grund av bedövningsmedel. Esdailes framgångsgrad för dödlighet var nästan 8 av 10, så någonting måste Esdaile ha gjort rätt. När han återvände till England kunde hans kollegor inte replikera Esdailes arbete.

Antagligen möttes Esdaile av samma fenomen som Anton Franz Mesmer och ansågs vara en charlatan och hans karriär förstördes. Jag anser att både Mesmer och Esdaile sannolikt var enormt duktiga hypnotisörer i grunden, därav deras resultat.

Hundra år senare var det Dave Elman som slutligen kom över ”det hypnotiska komastadiet”, som han senare ansåg vara mycket nära om inte identisk med Esdaile-stadiet. Elman utbildade läkare, psykologer, psykiatriker mm i hur man använde tillståndet.

Många av dessa läkare lärde sig att framkalla komastadiet och kunde applicera stadiet på flera områden exempelvis inför och vid förlossning mmen också operationer av olika slag.

För att framkalla detta stadie behöver du som terapeut lära dig att hantera förloppet och testa din klient på en liten högre nivå.

• Inledning, berätta för din klient att komastadiet är ett väldigt värdefullt stadie och som kan användas till klientens fördel i många olika sammanhang, exempelvis operation. Detta tillstånd kan uppnås ju mer inåtvänd klienten blir och till den milda grad att klienten släpper taget om allt utanför och väljer att stanna i en inre euforisk upplevelse. Något som hjälper processen är att förberedda klienten genom att säga:

Terapeut: Ju mer inåt du tillåter dig gå, ju mer kommer du att närma dig en euforisk och fridfull värld vilket gör att du släpper allt utanför och därmed fortsätter mer och mer inåt.

Detta gör att du till och med kan tillåta dig att blockera och nonchalera allt ljud omkring dig som exempelvis min röst

Terapeut: Är det ok? (här skapas ett kontrakt med klienten)

• Dave Elmans induktion (alla sex steg)

• Fördjupning A – B – C 

• Test 1: Med en auktoritär och bestämt röst: (högre ljudnivå) Be din klient att öppna sina ögon eller så kan du klappa med dina händer framför klientens ansikte. Om klienten inte visar minsta tendens på reaktion har klienten passerat test 1.

• Test 2: (Kataleptiskt stadie) Lyft vänster arm och vrid lite lätt på den och se om klienten är så pass långt inåt att kataleptiska muskelgrupper är ett faktum. Ta sedan höger arm och gör samma sak.

Sedan är det dax att utföra detta på höger och vänster ben, samma sak vrid lite och se om muskelgrupperna går in i ett kataleptiskt stadie. Vi brukar kalla detta ”Harley Davidson” position. Om klienten klara detta är test 2 passerat.

• Test 3: (Katatonisk stadie) börja med att lyfta en armytterligare uppåt. Om armen stannar i detta läget har klienten sannolikt tillåtit sig gå så djupt inåt och därmed framkallat katatoni, fortsätt sedan med nästa arm.

Detta stadie kan upplevas som ett spirituellt och euforiskt stadie som klienten helst vill stanna i. Klienten kan stanna där i timmar men kommer att komma tillbaka till här och nu naturligt. Men tro mig detta är ett tillstånd som klienten på inget sätt vill ut ifrån. Ett fåtal klienter glider automatiskt in i detta djupa stadie och då gäller det att veta hur man hanterar det. Klienten reagerar nämligen inte på dina förslag eller uppräkning eller ja, det bryr sig inte. Skulle en sådan situation uppstå så kan du behöva använda det som vi i moderna termer kallar ”koma hotet”.

 

”Jag vet att du befinner dig i ett underbart stadie men jag behöver kommunicera med dig. Som du vet har jag hjälpt dig in i detta stadíe vilket också gör att jag kan se till att du aldrig mer kommer att få uppleva det. Så kom nu upp en nivå så vi kan kommunicera”