Harry Arons skala

Harry Arons utbildningssystem innehåller en metod för att mäta en klients mottaglighet och hypnosdjup. Denna modell är väl en av de mest använda om man bortser från Dave Elmans induktion och aronskalan ingår i NGH´s utbildningskoncept. Själva testet är på sitt sätt också en fördjupning. Klienten leds in mot en större mottaglighet genom att passera respektive test. Här har färska terapeuter en rädsla för att misslyckas, men det är återigen klienten som misslyckas om de inte tillåter sig bli mer mottagliga. Aronskalan kom till för att ge en fingervisning om vilken nivå klienten befann sig på efter exempelvis en traditionell progressiv induktion. Testet består av sex delar. 

Hypnoidal:

(Harry Arons och Dave Elman var oense om detta stadiet vilket du också kommer att se när du väl tar dig an Elman induktionen. Hypnoidal eller ”Hypnoid” som det också kallas går ut på att se om en klient följer dina anvisningar i Dave Elmans värld. I Arons värld var ett hypnoidal stadie små rigida muskelgrupper såsom ögonlock. Om klienten klarar av att skapa en lätt ögonkatalepsi så har ni ett lätt stadie av hypnos enligt Harry Arons)

Terapeut: Blunda och skapa en tendens av tyngd i dina ögonlock. Låt dina ögonlock få en tendens av tyngd och bli avslappnade på det sätt som du kan (ihoplimmade ögonlock eller annan formm av stimuli fungerar också bra). Håll kvar denna tendens av tyngd vad du än gör … håll kvar denna tyngd samtidigt som du försöker öppna dem … försök öppna dem och ju mer du försöker, ju tyngre blir de.

(testet är fulländat när klienten uppvisar motstånd i sina ögonlock, dvs en kamp för att öppna dom)

Terapeut: Jättebra … låt nu denna underbara avslappning sprida sig från toppen ända ned till dina tår. (Uppmuntra klienten och suggerera fördjupningsförslag)

Catalepsy:

Terapeut: Håll ögonen stängda (egentligen behöver klienten inte ha sina ögon stängda, men för att hålla en röd tråd så håll dem stängda)

Terapeut: Strax kommer jag att lyfta din högra arm och låsa den i en position. 

Terapeut: Jag lyfter nu din arm (placera armen snett uppåt)

Terapeut: Föreställ dig att din arm är låst till din kropp som en stålställning. Stel och låst … känn det … och ju mer du försöker sänka den, ju mer stel och låst blir den i denna position … men försök … och ju mer du försöker … ju stelare blir den.

(Testa klienten genom att trycka med ökande kraft, dock inte för våldsamt och känn efter om det finns motstånd. Lägg märke till att musklerna i klientens arm kan vara mjuka, vilket är ett bra tecken. Suggerera: ju mer du försöker sänka din arm, ju stelare blir den, försök sänka din arm och ju mer du försöker ju stelare blir den, försök…. försök….)

Amnesia:

Terapeut: Om ett ögonblick kommer jag att be dig att räkna snabbt från 1 – 10 och det enda sätt att räkna från 1 – 10 är så här!

1. 2. 3. 4. 5. 6. — 8. 9. 10 alltså 10. 9. 8. — 6. 5. 4. 3. 2. 1. Detta är det enda sättet att räkna, tomt mellan 6 och 8 … fullständigt tomt mellan 6 och 8.

Terapeut: Ok, räkna nu snabbt!

(Om klienten har skapat sig en inre bild av att enda sättet att räkna är precis så, så är det deras verklighet. Räkna både fram och tillbaka och om klienten har skapat minnesförlust för siffran 7 så kommer du att uppleva hur klienten kan bli förvirrad. Återställ siffran 7 vid avslutning av testet)

Terapeut:”Detta är det enda sättet att räkna på ända tills du hör mig knäppa 2 gånger med fingrarna.”

Analgesia:

(Lätt smärtlindring, klienten känner beröring men inte smärta)

(Klienten har nu passerat testet för minnesförlust och nästa test är att flytta deras fokus från smärta. Genom att ändra klientens upplevelse (genom att be denne om att fokusera mot att armen domnar bort eller en upplevelse av kyla) så ändrar också hjärnan sitt sätt att reagera. All smärta är en hjärnaktivitet. Ett ganska vanligt test är en subjektiv form av handske (glove analgesia).

Använd klientens representationssystem, exempelvis om klienten har sagt något i stil med ”jag är alltid frusen” så är det en god idé att använda kyla.  Sannolikt kan klienten lättare relatera till kyla och där kan man använda en ishink som klienten får stoppa ned handen i)

Terapeut: Låt nu hela din högra arm bli fullständigt avslappnad och samtidigt så kommer jag att stryka på din högra hand. Låt varje strykning göra så att din högra hand blir avdomnad på det så du kan uppleva det. När du kan känna en tendens av avdomning så säg Mm!

(vänta in klienten och fortsätt när klienten ger tecken på att hen har skapad denna stimuli)

Klient: Mm

Terapeut: Jättebra, jag kommer nu att röra din hand och ingenting kommer att störa dig!

(Nypa klienten mellan tummen och pekfingret)

 

Positive Hallucination:

(Materialisera något som ej finns i verkligheten)

(Positiva hallucinationer är naturligt och något som vi mer eller mindre gör varje dag utan att tänka på det. När vi stirrar rakt ut i luften kan vi skapa olika subjektiva bilder även om de för det mesta är ganska suddiga. Alla våra sinnen kan selektera, ett exempel på det är örat. Örat kan avgöra riktningen till och från en ljudkälla, till skillnad från en mikrofon som inte kan det. Vi hamnar ofta i situationer där vi har missat vad andra har observerat, ”hörde du inte det, du var ju där”,”såg du inte det, vi stod ju bredvid varann”. 

Så vi kan observera något som är subjektivt och som andra inte gör. Positiva hallucinationer i detta test innebär att klienten tillåter sig att se något som inte finns i verkligheten)

Terapeut: Just för att du tillåter dig att gå djupt in i de upplevelser du tagit dig igenom så kan du nu gå ännu längre in i din egen inre värld. Uppleva saker och ting på en ännu djupare nivå. Jag undrar om du kommer att tillåta dig att gå ännu djupare inåt. Det kommer sannolikt att överraska dig att om du intar en väntande position så kan du uppleva saker och ting att komma till dig, precis som en dagdröm. 

Terapeut: Tillåt dig nu att bli en mottagare till det som kan komma till dig. Ju mer du tillåter dig att bli en mottagare av det som jag kommer att berätta för dig, ju häftigare blir det.

Terapeut: Om ett ögonblick kommer jag att be dig öppna dina ögon och då har du förmågan att uppleva ännu verkligare än tidigare. När du strax öppnar dina ögon så lägg märke till att det finns en klocka på väggen dit jag pekar, den har alltid funnits där men kräver en djup nivå för att kunna upplevas. När du tillåter det att hända så kommer det att hända, du kommer lätt att kunna beskriva klockan på väggen.

Terapeut: Öppna dina ögon och ju mer du blir ett med väggen … ju tydligare kommer klockan att framträda, låt upplevelsen komma till dig (invänta klientens beskrivning).

Negative Hallucination:

(selektera bort något som finns i verkligheten)

(Klienten kan ha kommit så här långt och är så djupt inne i denna hypnotiska loop att de har sett klockan på väggen. Nu kommer det lite tuffare testet som egentligen inte är det, men upplevs av många som ett svårt test. Många terapeuter har svårt att förstå hur detta egentligen går till. 

Negativ hallucination innebär att klienten inte kan se det som egentligen finns där, exempelvis demonstrerar jag på utbildningen hur vi kan selektera bort saker och ting. Hjärnan kan uppleva det, men det som hjärnan upplever kommer aldrig upp på ett medvetet plan på grund av klientens höga mottaglighet och selektiva fokusering. 

Det blockeras helt enkelt bort internt innan det når medvetandet. Klienten kommer då inte att kunna uppleva det som egentligen finns i verkligheten och kräver en hög mottaglighet som faktiskt alla kan uppleva. Men de flesta tillåter sig inte att komma ända hit, en del behöver tränas för att kunna uppleva denna nivå. Men kom ihåg att hjärnan kan inte skilja på rätt och fel vilket innebär att tror hjärnan att saker och ting inte finns så så selekteras de bort)

Terapeut: Just för att du tillåtit dig att gå ännu längre inåt i detta underbara tillstånd kan du också skapa en upplevelse där saker och ting försvinner.

Terapeut: Om ett ögonblick kommer jag att be dig öppna dina ögon. Du kommer att kunna höra mig men du kan inte längre se mig, jag är osynlig … du hör mig … men ser mig inte. (ställ dig framför klienten)

Terapeut: Öppna dina ögon lägg samtidigt fokus på  min röst … du hör mig … men jag finns inte … osynlig.(Ta efter ca 10 sekunder ett steg åt sidan så att du hamnar utanför klientens synfält. Härifrån kan du uppleva ifall klienten letar efter dig eller inte.)