Fixeringsinduktionen är förmodligen en av de äldsta metoderna för att hjälpa en klient att öppna sin mottaglighet. Ursprungligen kommer tillvägagångssättet från James Braid och kallades Braidism eller monodism. Upptäckten till denna metod kan du läsa lite mer om i kapitlet ”historisk tillbakablick”.

Genom att använda dig av dina inlärda hypnotiska egenskaper som auktoritet, framtoning och mental kommunikation (vaken hypnos) så kan du öka klientens förväntningar och tillit. Sedan är kontraktet som alltid också en viktig del av av förloppet.

För att en fixeringsinduktion kan bli effektiv finns det några moment att beakta!

• Huvudposition, be klienten om att hålla huvudet rakt, titta rakt fram. Utan att ändra huvudpositionen så be klienten om att nu rikta blicken snett uppåt mot en punkt. På detta sätt skapa vi motstånd då det blir jobbigare att hålla blicken där en längre tid vilket kommer att hjälpa oss när vi väl börjar suggerera.

• Be klienten om att fokusera på punkten samtidigt som du somm terapeut suggerera trötthet och tyngd i klientens ögon.

• Du kan vara krativ och använda allt som klienten kan rikta sitt fokus mot. Exempelvis en pendel, en punkt på din hands insida osv

Induktion

Terapeut: Är du redo att gå in i ett underbart hypnotiskt stadie?

Klient: Ja

Terapeut: Jättebra, om du följer mina anvisningar så kommer du lätt att uppleva det, är det ok?

Klient: Ja

Terapeut: Mycket bra, håll ditt huvud precis så och rikta din blick rakt fram.

Terapeut: Jättebra, håll huvudet i denna position men rikta nu din blick uppåt på min pendel.

Terapeut: Följ pendeln från sida till sida … höger till vänster … vänster till höger.

Terapeut: Samtidigt som du fortsätter följa pendeln från sida till sida så känn hur dina ögon blir tröttare och tyngre.

Terapeut: Tröttare och tyngre ju mer du följer pendeln från sida till sida … tröttare och tyngre.

(Fortsätt suggerera till klienten börjar uppvisa dimseende och trötthet i ögonen)

Terapeut: Jättebra bara känn tyngden, tröttheten i dina ögon och när du inte orkar hålla dom längre så kan du stänga dom och hålla dina ögon stilla under dina ögonlock.

(Om klienten följer mina anvisningar om att hålla ögonen stilla under sina ögonlock så är det ett väldigt bra sätt att hålla dom i fokus. Skulle du se deras ögonvitor eller att ögonbollarna går från sida till sida så befinner de sig inne i ett väldigt djupt stadie)