I det förflutna var hypnos ganska annorlunda och mycket mer ett icke verbal tillvägagångssätt än vad det är idag. Utan tvekan finns det långt fler hypnotisörer på världsplan idag än det gjorde i det förflutna. Hypnos idag har fått en annan och mer förlåtande klang och därmed också olika synsätt på vad hypnos egentligen är. Men om man blickar bakåt i tid exempelvis ca 200 år tillbaka då var hypnos mer en hemlig konst där endast en liten grupp av utövare visste hur man utförde detta hantverk på rätt sätt.

Faktum är att det var en allmän uppfattning att dessa hade någon form av kraft. En till synes förlorat styrka och i vår tids utbildningssystem lärs det ut att all hypnos är själv hypnos, vilket förvisso är sant. Men man bör vara medvetna om vilken information man ger vidare till klienter när det finns kraftfulla komponenter som förstärker eller minskar styrkan i processen och som få känner till? Istället för att blicka bakåt så försöker man att utveckla och modernisera det hypnoterapeutiska förloppet. Man blandar ihop olika tekniker och det erbjuds korta utbildningar där man kan lära sig hypnos, MEN!

De flesta utbildnings instanser missar flera viktiga komponenter och det förstår man när man börjar blicka tillbaka på historiken. Det finns till och med gamla och mycket kraftfulla tekniker som inte är allmänt kända och som har nu återupptäckts. I Italien har vi hittat icke verbala hypnos tekniker, i Österrike och Tyskland har vi följt spåren av Mesmer. I Frankrike har studier kring Marquis of Puysegur och hans version av somnambulism (Artificial somnambulism) och Abbé Farias tankar och idéer. Med det sagt så kan vi nu lyfta hypnosens gamla hemligheter upp till ytan och göra dessa tillgängliga.

Mesmerism

Franz Anton Mesmer var inte den som var upphovsman av begreppet hypnos. Han var däremot upphovsman till ett energiskt helande system och som han gav arbetsnamnet animal magnetism. Hans filosofi var att kroppen innehöll en magnetisk vätska, som kunde transporteras och överföras genom mesmeristens händer. Denna vätska kunde i hans filosofi överföras från mesmeristen själv vidare till en annan person. Det var nästan en uteslutande icke verbal framtoning som fick klienten att lätt glida in i ett djupt trance stadie. Det fanns helt enkelt inte så mycket som kunde gå fel jämförd med dagens verbala form av hypnoterapi.  Från början använde han sig även av magneter, men efter ett tag insåg han att magneterna inte var nödvändiga längre. Faktum är att han glömde sina magneter vid ett tillfälle och insåg att resultatet blev detsamma. Den mesmeriska reaktion/avreaktion var av största vikt, inte trance stadiet i sig, det ansågs mer vara en bieffekt.

Det finns det finns till och med skrifter skrivna i sanskrit som gör att vi kan hitta tecken på tillstånd som tyder på hypnotiska/trance fenomen från denna tidsepok. Tillvägagångssättet påminner om det vi tidigare historiskt har sett.
 
Läs mer om Franz Anton Mesmer i utbildningsmaterialet sidan: 21