Induktion: Dave Elman modifierat med en ideomotorisk rörelse 

Lätt mentalt avslappnat stadie (Hypnoidal)

Terapeut: Om ett ögonblick kommer jag visa dig hur du lätt går in i detta underbara stadie, hur du kan slappna i ditt sinne … på ett riktigt bra sätt och som du sannolikt kommer att njuta av. Jag vill nu be dig att titta rakt fram på en punkt i min hand och hålla ditt huvud i denna position. 

Terapeut: Strax kommer jag att be dig ta en djup inandning i takt med att min hand stiger upp i luften, fortsätt dra in luft tills jag sänker min hand. När jag sänker min hand vill jag be dig att stänga dina ögon samtidigt som du släpper ut all luft så att du verkligen upplever att du slappnar på det sätt som är rätt för dig.

Terapeut: Ok, titta på en punkt i min hand och andas in … andas in … och stäng dina ögon. 

(Här kommer du att veta ifall klienten följer dina instruktioner, meningen med testet är att få klienten att följa dina instruktioner. Test 1 Hypnoidal / lätt avslappning, följa anvisningar.. Se till att klienten verkligen drar in luft och håll handen uppe en stund, släpp ned handen hyfsat snabbt samtidigt som du suggerera djupare och djupare eller använder några av de fördjupningsförslag som finns med i materialet )

Katalepsi (Catalepsy)

Terapeut: Samtidigt som du kan tillåta dig gå ännu djupare på det sätt som är rätt för dig så föreställ dig nu att dina ögonlock får en tendens av tyngd, känn att de nu blir avslappnade och tunga. 

Slappna av i varje muskel runt ögonen, så avslappnade och så tunga på det sätt som du kan. 

När du känner en tendens av tyngd så kan du säga Mm….(Invänta klienten.) 

Terapeut: Jättebra, så länge du håller kvar denna tyngd, känner den så kan du helt enkelt inte öppna dina ögon, så jag vill be dig att du håller fast vid känslan denna tyngd, så som du upplever det och gör sedan försök öppna dem samtidigt som du känner denna tyngd!

(Suggerera: ju mer du försöker öppna dem, ju tyngre blir de och ju tyngre de blir, ju svårare blir det att öppna dem. Om klienten skulle öppna sina ögon så har de brutit kontraktet om att följa dina anvisningar. Kom ihåg att klienten misslyckas aldrig och genomför testet igen tills klienten lyckas. ”Jättebra, låt oss göra det igen och denna gång så håll fokus på den tendens av tyngd du känner i dina ögonlock”. Fortsätt sedan)

Terapeut: Jättebra, slappna av i dina ögonlock nu samtidigt som du kan låta din utandning bli lite längre och långsammare. Låt varje utandning göra att du går ännu djupare inåt, på ditt sätt. Låt denna avslappning flöda genom hela din kropp från toppen av huvudet ända ned till tårna.

(Här kommer du att se om klienten tillåter sig att gå in i en hypnotisk loop. Faktum är att om klienten håller sitt fokus på känslan av tyngd, så kan klienten i stort sett inte göra något annat. Det är lagen om koncentrerat emotionell fokusering. Test 2 katalepsi / små muskelgrupper som bli rigida, i detta fall runt ögonen)

Fördjupning och påbyggnad (Fractionation)

Terapeut: Nu kan vi fördjupa din inre avslappning mycket mer och om du tillåter dig det så kommer du att uppleva denna underbara inre avslappning att bli ännu djupare plan. Om ett ögonblick kommer jag be dig försöka öppna dina ögon och sedan stänga dom. Förmodligen glider du nu lätt in i att känna dina ögonlock tunga och avslappnade. 

Terapeut: Denna tyngd skall vi förstärka så när du sedan stänger dina ögon, så skapa en känsla av att dina ögon känns ännu tyngre än gången innan. 

Terapeut: På det sätt som är rätt för dig, allt du behöver göra är att du vill att det ska kännas så och då kommer det att kännas så.

Terapeut: OK, försök öppna dina ögon … och stäng dem, ännu tyngre. Terapeut: Upplev och känn att avslappningen flyter genom hela din kropp på ditt sätt och tar dig mycket djupare inåt.

Terapeut: Nu kan vi fördjupa denna inre avslappning mycket, mycket mer. 

Terapeut: Om ett ögonblick, kommer jag att be dig försöka öppna och stänga dina ögon. Återigen, när du stänger dina ögon, ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning än den avslappning du känner nu. 

Terapeut: OK, försök öppna dina ögon samtidigt som du känner tyngden … …och stäng dem!

Terapeut: Ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning … på ditt sätt. Terapeut: Låt varje muskel i din kropp släppa taget, bli SÅ avslappnade och lealösa, just det, varje muskel i kroppen fullständigt avslappnade.

Terapeut: Om ett ögonblick skall vi fördjupa denna inre och underbara avslappning än mer. Ju mer du försöker öppna dina ögon jo tyngre blir de och när du stänger dom så gå ännu djupare inåt på ditt sätt.

Terapeut: OK, ännu en gång, försök öppna dina ögon … … och stäng dem!

Terapeut: Ännu tyngre ögon, ännu djupare avslappning …. Låt varje muskel i kroppen bli så avslappnade, på ditt sätt

(Här kan du se om klienten fortsätter att tillåta sig avancera i den hypnotiska loopen. Suggerera djupare och djupare vid varje ögonstängning. Fortsätt tills du upptäcker att stängningen gör att ögonen blir tröttare och tyngre. Det kan du lätt observera genom att klienten mer och mer glider in i ett dimseende och får svårt att öppna dom. En bra sak att göra här är att hålla din hand framför deras ögon, på detta sätt blir de inte distraherade av yttre omständigheter. Syftet med detta test är att få klienten in och ur trancen men samtidigt fördjupa trancen för varje ögonstängning. När du ser att klienten uppvisar tendens på dimseende så är testet passerat. Test 3 Fördjupning och påbyggnad av det hypnotiska stadiet)

Fysiskt avslappnad (Physical relaxed)  

Terapeut: Fantastiskt! Men låt oss nu gå ännu djupare inåt. Tillåt nu din högra arm att bli fullständigt avslappnad. Din arm kan kännas tung eller lealös, men du upplever det på det sätt som är rätt för dig. Om ett ögonblick, kommer jag att lyfta din högra handled. 

Terapeut: Om du har följt mina instruktioner fram tills nu, så skall jag kunna lyfta din handled helt utan att du hjälper mig. Låt mig ta hela din tyngd, låt armen bli lealös och slapp precis som en blöt disktrasa.

Terapeut: Jag lyfter nu din högra handled … … låt armen hänga, så avslappnad och lealös… … …

Terapeut: Strax kommer jag att släppa din hand, tillåt då din hand att falla helt fritt, precis som en blöt disktrasa och samtidigt föreställ dig att du går ännu djupare inåt. Upplev det på precis det sätt som är rätt för just dig.

Terapeut: (Släpp armen med ordet) Sov!

(När klienten har nått toppen av sin inandning så släpp armen, på så sätt förstärker du klientens fördjupning genom att använda deras utandning. Du behöver inte använda ordet sov, men det kan cementera ordet som trigger och som du sedan kan använda posthypnotiskt. Där finns all anledning att först ha förklarat för din klient va ordet sov betyder i vår profession. 

Om du upplever att klienten inte följer detta moment och därmed hjälper dig, vill vara dig tillags så upprepa testet tills klienten lyckas. Du kan byta arm om du känner för det,

” Låt oss göra det igen och denna gång med din vänster hand”,” När jag lyfter upp din hand, bara låt den hänga fritt, så lealös och tung, precis som en blöt disktrasa”)

(Du ser här ifall klienten fortsätter att tillåta sig att avancera och fördjupa det hypnotiska stadiet. Suggerera och fördjupa när tillfälle finns. Meningen med testet är de blir mer inåtvända och större muskelgrupper blir rigida. Men det är lika mycket ett est på klientens tillit till dig som terapeut. Test 4 (Fysisk avslappning av större muskelgrupper som blir rigida)

Ideomotorisk variant: Jack Johansen

En av anledningarna till att jag har lagt bytt ut Elmans amnesia moment är att jag har observerat att det väldigt kraftfullt för klienten att uppleva en ideomotorisk reaktion av större muskelgrupper. Detta inslag kan bli övertygande för klienten när de inser att det pågår något som de inte kan förklara. Jag suggererar att armen blir lättare och lyfter sig. Den behöver inte lyfta sig mycket för den lyfter sig alltid något, vilket kan ta lite tid ibland. Det viktiga är att du ser att den lyfter sig

Skulle det ta för lång tid innan armmen lyfter sig brukar jag pressa ned mina fingrar mot underlaget och pressa lite lätt uppåt. Jag letar efter klientens inre upplevelse vilket man kan känna i form av små ryckningar uppåt. När det finns bara ett litet utrymme så lägger jag in ett par fingrr in under deras handled. Jag känner efter om jag kan känna små ryckningar uppåt. När det händer vilket kan ta lite tid, ibland behöver man hjälpa dem genom att trycka lite lätt uppåt med fingrarna. man kan säga att jag hjälper klienten igång och min inverkan avtar mer och mer ju mer klienten tar över. När jag känner och ser att deras arm lyfter sig så är ett tecken på att klienten är inne i denna hypnotiska loop. 

Terapeut: Jättebra, du är nu fysiskt avslappnad, men det finns ytterligare nivåer som vi skall ta oss igenom. Nu behöver vi din fantasi där du lever dig villkorslöst in i din fantasi precis på samma sätt som vi gjorde i vår barndom. Om du tillåter dig på ett lekfullt sätt att uppleva det jag berättar så kan vi tillsammans öppna upp ännu mer. Låt allt komma till dig, precis som en dröm och gör du det så kommer det sannolikt att överraska dig vad du faktiskt kan åstadkomma i ditt inre.

Terapeut: Föreställ dig nu att det finns ett rep knutit till din högra handled och  i den andra änden finns en gigantisk luftballong kopplad. Känn hur luftballongen drar med sig repet och din hand uppåt. Upplev att din arm bara blir lättare och lättare ju mer du känner dragningskraften och följer med högre och högre upp i luften.

Terapeut: Det kan upplevas som små ryckningar i början men bara upplev hur ballongen fortsätter att dra med sig din arm högre och högre upp i luften. Det här är ett naturligt tillstånd som alla människor kan uppleva. Så känn hur ballongen drar med sig din arm högre och högre upp i luften.

(Om inget händer så tänker klienten till 98%, säg då så här ” om du tänker kommer inget att hända men om du däremot tillåter dig att uppleva och känna hur denna ballong drar med sig din arm högre och högre, med inlevelse så kommer det att ske”)

(När armen lyfter sig kan du säga så här ”Fortsätt känn hur ballongen drar med sig din arm högre och högre och jag kommer nu att lägga min hand under din arm”. Som sagt innan så är det är övertygande för klienten att känna att någon sker utanför deras kontroll. ”Det du just nu upplever är ditt undermedvetna som lyfter din arm, och detta är hypnos, ju mer du tillåter dig att leva dig in i upplevelsen precis som nu, desto djupare kommer hypnosen att bli” Här vet du ifall klienten tillåter sig att gå in i upplevelsen med inlevelse. En upplevelse skapar alltid någon form av fysisk reaktion)

Fördjupning:

Denna fördjupning tillhör ej Elman induktionen utan skall mer ses som ett frivilligt tillägg.
En av mina favoriter är att använda en trappa av den anledning att många klienter lätt kan leva sig in i processen. Det är min önskan att klienter skall känna in varje rörelse efter bästa förmåga och därför uppmuntra jag också dom att ta tid på sig.