Principerna är de samma som föregående exempel med den skillnad att du nu står bakom din klient med dina händer i klientens öronhöjd. Ha dina händer lite framför öronen så att klienten kan se dem i ögonvrån. Sedan känner du in klientens magnetfält och drar dina händer bakåt, dock inte fortare än du fortfarande kan känna magnetismen mellan er. När klienten börjar följa med bakåt så var beredd på att fånga upp hen. När detta första test är gjort tar du nästa och ställer dig ca 2 m bakom din klient, känner in klientens energifält och dra då klienten till dig. Återigen var beredd på att fånga upp hen.

Denna variant av dessa icke verbala mottaglighets tester är förmodligen den mest kända.  Jag hade kunnat göra denna helt icke verbal men jag har ändå lagt inte lite anvisningar som du kan ha glädje av. Din övertygelse är väldigt viktig och ju mer du känner in detta ”magnetiska” energifält desto mer kommer att hända. Ha lite tålamod, ibland kan det ta lite tid men resultat kan endast fallera om klienten inte följer sin del av kontraktet. Det kan vara otroligt övertygande för klienten när denne dras bakåt fast du står ca 2 meter bort. När en klient uppvisar förvåning över detta fenomen så kan du använda dig av mental riktad kommunikation. Exempelvis ”Exakt, denna hypnotiska energi är otrolig kraftfull”