Det flesta suggestibilitets tester innehåller verbal kommunikation, hink och ballong testet är ett bra exempel på detta. Vi erbjuder våra klienten att följa våra anvisningar för att åstadkomma exempelvis  ideomotoriska rörelser. Vi kan också göra tester med långt färre ord med avsikt att framkalla omedvetna ideomotoriska rörelser. Ett väldigt viktigt moment är att du som hypnotisör är i nuet med en utstrålning av empatisk och telepatisk framtoning.

• Terapeut: (ögonkontakt) Låt oss se hur snabbt ditt omedvetna sinne vill kommunicera med mig? Är det ok att jag lägger mina händer på dina axlar?

(Visa hur du kommer att göra det, samtidigt som du håller ögonkontakt)

• Terapeut: (tillit – ögonkontakt) Lita på mig!

• Terapeut: Jag lägger nu mina händer på dina axlar  och låt mig ta hela din tyngd

 (Fråga först om lov, i det förflutna hade man sannolikt inte använt dessa fraseringar, utan instruerat genom att peka på sina egna ögon. Luta klienten mot dig och känn att det är du som har klientens tyngd. Om det sker har du byggd upp klientens tillit till dig som hypnotisör så långt)

• Terapeut: Håll ögonkontakt och gnid händerna mot varandra så värme uppstår, ställ dig framför klienten och håll dina händer på varje sida av klientens huvud i ca 10 sekunder och känn in energin mellan dina händer och klienten huvud. Dra sedan sakta dina händer mot dig utan att förlora den känsla av energi som finns mellan dina händer och klientens huvud. Börja med att placera dina handflator bakom klienten öron och dra dina händer sakta framåt ca 20 – 30 cm framför klientens ansikte utan att förlora energin.

(När klienten efter ett litet tag följer med framåt så kan det ske gungande. Just för att du som terapeut drar dina händer framåt och släpper för sedan att hämta energin igen så kan klienten gunga med framåt. När klienten börjar följa dina handrörelser så är testet fulländat och övertygelse samt förväntan har nu ökat.)

•Gör nu samma sak fast placera dig bakom din klient. Ställ dig bakom din klient, börja med att placera dina handflator framför klienten ögon, ca 30 – 40 cm framför klientens ansikte. Börja sedan att dra dina händer på sidan av klientens synsfält. Dra klienten mot dig utan att förlora energien mellan dig och din klient. OBS!! var beredd på att fånga och ta emot din klient!

•Backa nu ca två meter bakom din klient, känn in energin mellan dina händer och din klient och säg  ”känn in min energi (eller magnetisme)och följ med”

Dra sakta så du kan känna energin mellan dig och din klient och när din klient börjar gunga med och dras bakåt så är första delen av testet gjordt. När dragningskraften blivit tydlig för klienten så säg ”ok vänd dig om och se hur långt jag står ifrån dig”. När klienten inser att någonting sker som inte rationellt kan förklaras så ökar klienten förväntningar. Du kan då ytterligare förstärka processen genom att säga ” som du ser och känner här så är hypnos ett väldigt kraftfullt tillstånd”.