Ibland kan vissa klienter börja skratta och då gäller det att hålla fokus. Jag har valt att ta med detta klipp som ger en god inblick i hur du kan lyckas genom att vara koncentrerat i din fokusering. Skulle du börja skratta så är det en framtoning av otrygghet och osäkerhet men med lite erfarenhet som stärks du i din koncentration och fokusering.

Handshake induktionen är en ganska använd induktion speciellt på demonstrationer men även på scen. Den är ganska tacksam då du lätt kan känna när du har klientens tillit genom att skaka hens hand. I den stund du känner att du kontrollerar klientens tyngd i handen och armen kan du be hen att fokusera på ditt öga och ta en djup inandning.

På toppen av klientens inandning lossar du snabbt trigger ordet sov och samtidigt överbelastar du klientens medvetna försök att kontrollera genom att massivt suggerera fördjupnings förslag.